Видове разходи и Групи разходи

Разходите са важна част от дейността и фирмата. Но освен за размера им ние трябва да мислим за разпределението му по видове и групи разходи.
Сумата по всяка разходна фактура, влязла в архива, има възможност да бъде разпределена на видове разход. Списъка на видовете разходи съставяме сами спрямо вида на дейността на фирмата. Всеки вид разход може да се разпредели в четири групи разходи.

Примерен списък на Видове разходи


Spiasak-Vidove-Razhody

Всеки вид разход може да бъде разпределен в 4 групи разходи.В всяка група имаме списък от възможни разходи.Например на първото ниво могат да са разпределени по Вид дейност – Основна дейност и Спомагателна дейност.
На второто ниво – по икономически елементи. На трето и четвърто ниво по други критерии.
Видовете разход се разпределят по групите, така че при справките да получим необходимата информация за структурата на разходите по видове и групи.  Не е задължително всеки Вид разход да е разпределен по всичките нива.

Разбиване на сумите по разходните фактури на Видове разходи

Dobavqne-vid-razhod-1Всяка Разходна фактура от Архива/Разходни фактури – Фактури/като я изберем можем да разпределим по видове разходи чрез Редакция и добавяне на Вид разход към нея.

След като разнесем всички суми от разходни фактури от Архива по Видове разходи, а видовете по групи разходи можем безпроблемно да генерираме справки, които да ни дават ясна представа за разпределението на разходите по Видове и Групи.

Spravka-VidoveRazhody
За да генерираме такава справка от таб Справки избираме Разходни фактури, а от там Суми по разходи. Избираме настройките на филтъра за период, потребител , контрагент и натискаме бутона Приложи филтър.

Сумите по Разходите са разпределени по Видове разходи и по месеците в периода зададен във филтъра. При зададена група във филтъра в справката се показва сумата разбита по Видове разходи  само за зададената група.

Особено информативна е графиката към тази справка. На нея нагледно е представено, с различни цветове 10 те най-големи по размер Видове разходи.

Grafika-VidoveRazhody

С помощта на тези справки, графики и разделянето на разходи на Видове и Групи разходи, могат да се направи задълбочен анализ на дейността на фирмата и най-вече за структурата на направени разходи. А пък на тази база могат да се взимат правилни решения за управление на разходите и за дейността на фирмата.