Плащане

Контрол за постъпили и направени плащания

Плащане е функция в arhivBox, която позволява да се следят на едно място, лесно и удобно, платените задължения към Доставчици и получените плащания от Клиенти.

В зависимост от начина на плащане, в брой или по банков път, при самото прехвърляне в таблицата Фактури към Приходни фактури и таблицата Фактури към Разходни фактури, автоматично се попълват колонките Платено и Остатък. При плащане в брой автоматично се попълва сумата в колонка Платено, а в колонка Остатък става стойност 0.

Плащане

При плащане по банков път сумата отива в Остатък, а Платено остава със стойност 0 лв. След проверка на банковите извлечения от бутона Плащане може да се въведат преведените суми в Платено и в Остатък да се види сумата която не е преведена все още. Такива плащания, на части, може да се въведат няколко пъти, като всяко запазва информация за дата на която е направено, сумата която е преведена и сумата която остава да се плати.

Въвеждане на Плащане

Функцията позволява да се следят паричните отношения с  Доставчиците и Клиентите.

Функция Плащане в архивБокс  е допълнителна и се включва към абонаментния план по желание на потребителя, със съответната добавка към абонаментната такса.