Проформа фактури – справка

Справката за издадените Проформа фактури дава информация за Номера и Датата на издаване, за Клиента и неговите ИН по ЗДДС и ЕИК, Данъчна основа, ДДС, Обща сума.

Изберете Справки > Приходни фактури > Проформа фактури. Настройте филтъра: задайте период, ако желаете изберете един Потребител издател на фактури и/или един Клиент. С отметка в съответния чек-бокс включете в справката само проформите с издадена фактура оригинал, само тези без или всички общо. Справката се генерира с натискане на бутона Приложи филтър.

SpravkaProformaFaktura

С бутона Експорт в Excel справката се записва във файл формат XLS и може да се обработва като електронна таблица.

Когато нормалният изглед на справката съдържа хоризонтален скрол и това причинява неудобство на потребителя за разглеждането й, то може да за бъде избегнато с бутона Отвори в голям прозорец, който показва справката в нов прозорец с максимални размери, според характеристиките на дисплея. Шрифтът се запазва. Разликата може да е в броя на видимите колони.

Описи на издадените приходни фактури оригинал се генерират в справките Фактури-кратка справка и Фактури-подробна справка.