Работа с интерфейсни елементи. Календар, Лупа

Работата с интерфейсни елементи в уеб базираните ни програми/като тази/ и десктоп базираните /тези, които са инсталирани на компютъра/ се различава. В началото тези малки разлики ни дразнят поради това че сме свикнали по „друг начин“. Но предимствата на уеб базираните програми са многократно повече и ще трябва да изтърпим малките неудобства. Веднъж като свикнем с тях, те стават незаменим инструмент в ръцете ни.

Работа с Календар

При всички справки един от задължителните филтри е периода. Той се състои от начална и крайна дата. Освен че могат да се променят на ръка, за удобство тези дати могат да се изберат и от Календар.

Как се сменя дата?

CalendarПо подразбиране началната дата на справките е първо число на настоящия месец. Тя се появява още при отваряне на таба справки. Втората дата е оставена непопълнена и ако не я попълним програмата филтрира всички суми или документи издадени след първата дата. Когато искаме да променим съответната дата отиваме на датата или на бутона Календар след нея. Чрез единичен клик се отваря Календар показващ настоящите месец и дата.
В горната част на календара има възможности Изчисти и Затвори за изчистване на датата и за затваряне на календара.

Отдолу има стрелки с които можем да се преместваме на друг месец Назад и Напред. Има и опция която ни връща Днес. За да се променим датата обаче след като отворим желания месец е задължително да се кликне върху желаната дата. Тогава изборът е направен и Календара се затваря.

Най-полезен е долният ред, на който без превъртане може да се избират месеца и годината. Зад месеца има една стрелка, която отваря падащо меню с всички месеци на годината. След като изберем месеца той ни се отваря, но трябва задължително да изберем датата чрез кликване, за да се промени датата в полето на начална или крайна дата. Веднага щом е избрана и се промени датата Календара се затваря. По същия начин се процедира с настройката на годината.

Често срещан проблем е да изберем месеца от падащото меню и очаквайки по подразбиране да е избрано първо число на месеца да натискаме Приложи филтър. Така обаче датата не се е променила и ни се налага да се върнем отново на Календара.

Когато свикнем с работата с Календара и другите интерфейсни елементи, те вече не са пречка да правим бързо и лесно необходимите ни справки.

Работа с Лупа

SearchОсобено полезен за въвеждане на разходни фактури в архива е инструмента лупа.

Лупата е в две разновидности. Едната показва фактурата при минаване през картинката лупа. При кликане отстрани увеличената фактура се скрива.

Втората разновидност е при въвеждане и подготовката за архивиране на фактурите. Там бутона лупа е в началото на реда с елементите на фактурата. При кликане върху него се появява изгледа на избраната фактура. От бутона горе вдясно X изгледа се затваря.

Инструмента лупа показва изгледа на фактурата, което помага за бърза справка. Ако искаме да свалим/запишем/ на компютъра си файла на фактурата трябва да кликнем на линка в колона „файл“ и той започва да се сваля/записва/ на компютъра.