Справки за приходни фактури


Приходите
 на фирмата се следят внимателно не само като обща сума, но и като структура. От кои продукти получаваме повече приходи и кои по-малко.

Затова Справките в arhivBOX предоставят възможност приходите във фирмата да се представят в различни разрези и да дават необходимата информация за анализ на дейността на фирмата.

Справките за приходни фактури могат да представят информацията за разпределение на Сумите по месеци, по клиенти, по артикули, и за разпределение на Фактурите в кратък и пълен вариант. Има справка и за Проформа фактурите. Във всяка от тях отделно има филтър по дата, потребители, клиенти и по Артикули, там където е необходимо.

Как се генерират справки за приходни фактури?

От менюто се избира Справки, след това Приходни фактури и след това се избира желаната справка.

Задава се филтъра за дата, за потребители и клиенти се натиска бутона Приложи филтър. Освен справка се показва и графика, която показва видовете и разпределението на приходните.

Справката може да се експортира в Excel или да се разпечати на принтер.

Видове Справки за приходни фактури

Справките за приходни фактури показват както разпределението на Сумите по фактурите така и разпределението на самите фактури.

Те са:

  • Суми по месеци
  • Суми по клиенти
  • Суми по артикули
  • Фактури – кратка справка
  • Фактури – разширена справка
  • Проформа фактури