Могат ли да се следят плащанията по фактура?

Да. За контрол на плащанията по една фактура е разработена функцията Плащане. Тя позволява своевременно и лесно да се отразява всяко постъпление по дадена фактура – цялостно или частично, – и така осигурява актуално салдо по нея.

Функция Плащане в e-fakturirane и arhivBOX е допълнителна и се включва към абонаментния план по желание на потребителя, със съответната добавка към абонаментната такса. За изчисление на добавката може да се ползва Калкулатор ценообразуване.

Тази форма  позволява, както проверка на цените при различни условия на ползване на ПАСОСС е-Фактуриране, така и надграждане на абонаментният план. В нашия случай добавяме към абонаментният план и функцията Плащане. Нейната цена автоматично се добавя към абонаментния план. След като сме се уверили, че това са услугите които искаме, натискаме Генериране на проформа-фактура за конкретно плащане на избран абонаментен план.

Плащаме по генерираната проформа фактура по един от трите начина: чрез e-Pay.bg, с платежно нареждане, с вносна бележка.
След получаване на плащането от фирмата, получаваме издадената електронна фактура оригинал от ПАСОСС е-Фактуриране  на заявения от нас email и започваме да ползваме допълнителната функция плащане.