Наредба Н-18 и регистрацията на ПАСОСС е-Фактуриране като СУПТО

No 377 в регистъра на НАП 

Платформата ПАСОСС-Електронни документи, която включва приложенията Електронни фактуриАрхивБОКС и Ваучер, е лицензирана от НАП като Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), според изискванията на Наредба Н-18 (за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин). Във всяко от приложенията са разработени специфичните особености на управляваната от него търговска дейност, свързани с работата с Касов апарат, издаването на Фискален касов бон, генерирането на Уникален номер на продажбата (УНП).

Самата Наредба Н-18 е предмет на постоянни дискусии, тълкувания, промени и удължаване на срокове. До окончателното ѝ влизане в сила запазваме паралелно и стандартната версия, която ползват потребителите, преди да преминат към СУПТО. Входът за нея остава непроменен.

За работа с версия СУПТО, има НОВ ВХОД:

Електронни фактури/Архивбокс

Login Електронни фактури СУПТО

Към настоящия момент, инструкциите за ползване и подробни описания на специфичните функции, свързани със СУПТО, са публикувани на сайта e-tourist.eu, в отделна секция на Главно меню. Съображенията за това са изцяло технически. Съдържанието е систематизирано тематично, а за бързо търсене се ползва облак Етикети (ключови думи). Потребителят има възможност за достъп до две обобщаващи публикации Оперативна инструкция и Разширена инструкция

Маркирано важно съобщение
ЗЕН Електроникс не търгува с касови апарати. Екип ПАСОСС не получава комисионни от търговци и/или вносители на касови апарати. Ние разработваме само СУПТО, като спазваме ясни принципи и ограничения.

 

Вече лицензирахме платформата  ПАСОСС-Електронни документи, която включва приложенията  
е-ФактуриранеВаучер и Архивбокс, но работата по СУПТО няма да приключи с получаването на лиценза. Ежедневно изникват конкретни детайли, свързани с конкретни условия, които трябва да бъдат отработени. Това е едно от предимствата на уеб-базираната платформа – един иска (първият попаднал в конкретна ситуация), всички получават (по-късно, когато и на тях им се случи). За нас е изключително важно да имаме ясно и точно задание за програмиране. Вие познавате работата, ние познаваме програмата – в единодействието ни е скрито успешното решение на всеки проблем. В тази връзка в призоваваме към следното:

Питайте НАП

За всяка неяснота или особеност. Там са хората, които дефинират правилата. НАП приема питания по електронен път на два адреса: infocenter@nra.bg

  • Това е поща с масов достъп. Отговорът от нея се получава бързо, но вероятността да е негоден е голяма. Въпросите не се разглеждат от експерт, а от екип, който търси същия или подобен въпрос в базата данни на питанията и препраща отново изготвения вече отговор.

nap@nra.bg

  • Това е поща, която изисква имейлът да е подписан с КЕП. Ако оформите въпроса във файл (doc, pdf, друг) и го подпишете с КЕП, а след това го изпратите на този e-mail, системата няма да го приеме. Трябва да бъде подписан не файлът, а самият мейл. От известните ни приложения, такава функция притежава само Microsoft Outlook Express. Отговорите от този мейл са изготвени от експерти, в голяма степен са конкретни и в повечето случаи са полезни. Идват бавно, особено сега.

Споделете знанията си

Добре е да обменяме помежду си информация и знания, за да изчистваме неяснотите и да скъсяваме пътя към успешното решение.. Ще се радваме да получаваме от потребителите допълнителна информация или алгоритъм за решаване на конкретен казус. Мейлът ни е известен на всички pasoss@zen-electronics.com. Ние ще имаме грижата да разпространим своевременно сред по-широк кръг потребители получената информация. За потребителите на desktop приложенията, от години сме осигурили достъп до Форум в Контролния панел на всеки потребител (https://service.pasoss.com/вход.html), но така и не успяхме досега да го задвижим. Време е да ползваме и този удобен информационен канал.


Ако ни поставяте ясни задачи, ние ще ги програмираме по най-добрия възможен начин. От общите ни усилия зависи ефективността на съвместната ни работа.