Справка Суми по месеци за всички фактури

Справката представя в таблица и графично общите месечни обороти – приходни, разходни и разликата между тях. Всяка приходна или разходна фактура за периода се индексира (отнася към месец) по Дата на Данъчното събитие.

Обща справка приходи и разходи, месечни обороти

Изберете от Главно менюСправки > Всички фактури > Суми по месеци.

Настройте филтъра: задайте период, ако желаете изберете един Потребител издател на фактури и/или един Клиент.

Справката се генерира с натискане на бутона Приложи филтър.

Справката се отпечатва с бутона Печат.

С бутона Експорт в Excel табличната част на справката се записва във файл формат XLS и може да се обработва като електронна таблица.

С бутона Изтегли графиката, графичната част на справката се записва във файл формат PNG и може да се ползва и обработва като самостоятелно изображение.