Архив на: nrib

Наредба Н-18 и регистрацията на ПАСОСС е-Фактуриране като СУПТО

No 377 в регистъра на НАП  Платформата ПАСОСС-Електронни документи, която включва приложенията Електронни фактури, АрхивБОКС и Ваучер, е лицензирана от НАП като Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), според изискванията на Наредба Н-18 (за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията … Има още

Публикувано в Актуално, въпроси, новини | Етикети: , , |

GDPR

РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в уеб базираната платформа ПАСОСС   Уеб базираната платформа на ПАСОСС (за краткост Платформата), създадена и поддържана от ©ЗЕН Електроникс ООД (ЕИК 040207268), наричано по-долу за краткост Автор, … Има още

Публикувано в стандарт |

Периодични приходни електронни фактури

Автоматично генериране с ПАСОСС-еФактуриране Много често някои сделки (например: наем, абонамент, лизинг) изискват издаване на еднотипни фактури през определен интервал от време, т.е. налагат периодично повтарящо се еднообразно действие фактуриране. Автоматизацията на този процес е реализирана с функцията Периодични фактури, … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , , |

Могат ли да се следят плащанията по фактура?

Да. За контрол на плащанията по една фактура е разработена функцията Плащане. Тя позволява своевременно и лесно да се отразява всяко постъпление по дадена фактура – цялостно или частично, – и така осигурява актуално салдо по нея. Функция Плащане в … Има още

Публикувано в Бюлетин-arhiv, въпроси |

Слайдер

Публикувано в стандарт |

Видове разходи и Групи разходи

Разходите са важна част от дейността и фирмата. Но освен за размера им ние трябва да мислим за разпределението му по видове и групи разходи. Сумата по всяка разходна фактура, влязла в архива, има възможност да бъде разпределена на видове … Има още

Публикувано в стандарт |

Справки и файлове по ДДС за НАП

Безплатни функции, абонамент FREE След като е приключено въвеждането, ръчно или автоматично (импорт), за съответния месец на всички приходните фактури в секция ДДС > Продажби и на всички разходните фактури в секция ДДС > Покупки, могат да бъдат генерирани справките и файловете по ДДС за подаване в НАП. … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |

Автоматично разпознаване (OCR) и архивиране на сканирани фактури

Диалогът за архивиране на сканирани фактури и OCR е достъпен от Главно меню > Разходни фактури > Архивиране на фактури. 1. С бутон Избор на файлове от папката на локалния компютър или друга цифрова памет, където са записани резултатите от сканирането (PDF файловете), … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , , |

Ръчно архивиране на сканирани фактури

Диалогът за архивиране на сканирани фактури е достъпен от Главно меню > Разходни фактури > Архивиране на фактури. 1. С бутон Избор на файлове от папката на локалния компютър или друга цифрова памет, където са записани резултатите от сканирането (PDF файловете), се маркират … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |

Импорт на разходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Разходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля архивираните сканирани разходни документи в  Дневник на покупките, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя  и подобрява ефективността на системата при генериране на отчетите по … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |