• Не, за да създавате, обработвате и изпращате електронни фактури и другите електронни документи в ПАСОСС е-Фактуриране не е необходимо да изтегляте и инсталирате на компютъра си никакви модули или части от нея, нито друг допълнителен софтуер. ПАСОСС е-Фактуриране е 100% web базирана система за … Има още
  • Теоретично, в ПАСОСС е-Фактуриране, като онлайн система за електронни документи, могат да работят едновременно неограничен брой потребители, но практически максималният брой на потребителите в една регистрация се определя от избрания абонаментен план за ползване на програмата. Потребителите в системата имат различни права, … Има още
  • Не, не е нужно нищо повече от нормални компютърни умения. Интерфейсът на онлайн система за електронни фактури ПАСОСС е-Фактуриране е изчистен, с опростена и ясна навигация до отделните секции. Информацията в профилите (акаунтите) е прегледно подредена. Разработени са улесняващи функции за … Има още
  • Електронните фактури (всички електронни документи), създавани чрез системата за електронно фактуриране ПАСОСС е-Фактуриране, представляват файлове във формат PDF. Форматът PDF (Portable Document Format) е най-популярният преносим файлов формат за обмен на документи. Създаден е от Adobe Systems® през 1993 г. и … Има още
  • Съгласно чл. 114, ал. 6 на Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), фактурите могат да бъдат изпращани както на хартиен носител, така и по електронен път. След като създадете и запазите електронен документ (фактура или друг) можете веднага, директно от … Има още
F.A.Q

Често задавани въпроси

Какво е архивБОКС?

Уеб базираното приложение от пакет ПАСОСС-Архивиране архивБОКС представлява единен електронен архив на приходни и разходни фактури. Вие работите с електронни фактури? Поздравления! Но наистина ли спасихте дърво? Или само „прецакахте“ куриера? Как процедирате с издадените електронни фактури, по които сте … Има още

Какво получавам с безплатна регистрация в arhivbox.com?

Абонаментен план Free (демо версия на архивБОКС) След безплатната регистрация в arhivBox всеки нов потребител получава основната функционалност на приложението в ограничен Демо режим, който позволява: Регистрация на една фирма и един потребител; Генериране на 20 безплатни електронни фактури или други електронни … Има още

Какви справки предлага архивБОКС?

Удобни, лесни, гъвкави, бързи След като сме положили усилия за въвеждане на значителен обем данни в компютрите си, добре ще е те да ни бъдат полезни за информация, анализи и изводи. Това зависи в най-голяма степен от възможностите за генериране … Има още

Какво е OCR?

OCR – защо и как се прави в архивБОКС? Оптическото разпознаване на символи, Optical Character Recognition, OCR, представлява анализ на сканирани данни (картинка) за разпознаване на символи, в следствие на който изображение може да се преобразува в достъпен и редактируем (достъпен … Има още

Как регистриран потребител в ПАСОСС-еФактуриране може да ползва Архивбокс?

Всеки регистриран към 28.12.2014 г. потребител на ПАСОСС-еФактуриране получава безплатно архивБОКС при условията на абонаментен план  Free, като към него е добавена функцията Импорт на приходни фактури в модул ДДС. Промените, които засягат пряко работата с обновения интерфейс, са описани тук. Отпадането … Има още

Безплатен модул ДДС?

Интернет базиран безплатен модул за генериране на дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация За потребители, които желаят самостоятелно, лесно и бързо да сами създадат дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация, платформата архивБокс предлага безплатен модул ДДС. … Има още

Могат ли да бъдат добавени нови потребителски бланки на електронни документи?

Системата архивБОКС е базирана върху специализирана програмна среда ACCREDO ARES (виж още) за изграждане на приложения за онлайн работа с електронни документи в Интернет. Тя осигурява подходящи инструменти за създаване на различни бланки и тяхната последваща обработка, според желанието и нуждите … Има още

Могат ли да се следят плащанията по фактура?

Да. За контрол на плащанията по една фактура е разработена функцията Плащане. Тя позволява своевременно и лесно да се отразява всяко постъпление по дадена фактура – цялостно или частично, – и така осигурява актуално салдо по нея. Функция Плащане в … Има още

Наредба Н-18 и регистрацията на ПАСОСС е-Фактуриране като СУПТО

No 377 в регистъра на НАП  Платформата ПАСОСС-Електронни документи, която включва приложенията Електронни фактури, АрхивБОКС и Ваучер, е лицензирана от НАП като Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), според изискванията на Наредба Н-18 (за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията … Има още