Какво е архивБОКС?

Уеб базираното приложение от пакет ПАСОСС-Архивиране

архивБОКС

представлява единен електронен архив на приходни и разходни фактури.

Вие работите с електронни фактури?

Поздравления!

Но наистина ли спасихте дърво? Или само „прецакахте“ куриера?

Как процедирате с издадените електронни фактури, по които сте доставчик? Изпращате ги на клиентите по електронната поща, а след това ги разпечатвате на хартия за счетоводителя си и той ги класира в папки, защото така е свикнал? А какво се случва с приетите по мейл електронни фактури, по които сте получател? Пак същото – разпечатвате ги на хартия за счетоводителя и той ги класира в други папки. Навярно разполагате с достатъчно пространство за съхранение на папки с документи, по-голямата част от които едва ли сте поглеждали повторно. И някой служител специално дебне срока на давност, за да унищожи овреме старите фактури и да освободи място за новите папки. Формално нямате повод за притеснение, болшинството хора постъпват по този начин.

Архивбокс, ПАСОСС, логоВреме е за нещо ново!

Време е наистина за електронни фактури – единен електронен архив на всички фактури – и приходни, и разходни, с бърз достъп и удобни справки – архивБОКС!

 безплатна регистрация, Безплатен модул ДДС, архивБОКС

Виж още: Ръководство  за потребителя      Често задавани въпроси