Регистрация на нов потребител

Безплатна регистрация в arhivbox.com

Попълнете коректно и изпратете тази регистрационна форма. Допълнителна информация за съдържанието на отделните полета в нея ще намерите по-долу. Регистрацията ви осигурява следните напълно безплатни възможности:

  • безплатен модул ДДС;
  • функционална демоверсия с всички възможности на платформата в еднофирмен профил, за един потребител;
  • автоматично разпознаване (OCR) и архивиране на 5 броя сканирани фактури;
  • неограничено автоматично разпознаване и архивиране на електронни фактури във формат PDF;
  • 10 Mb безплатно пространство за архивиране на разходни фактури (сканирани и електронни, във формат pdf);
  • издаване на 20 безплатни електронни фактури.

Защита на личните данни

 
Тази форма за регистрация е част от защитена платформа и тук само се визуализира, без това да влошава сигурността и поверителността на въведените лични и други данни.

Необходимите данни за регистрация на нов потребител в http://arhivbox.com са систематизирани в две групи: лични данни – включват необходимите параметри, свързани с достъпа до системата и правата на потребителя; фирмени данни – съдържат идентификационни данни на лицето получател или доставчик по фактурите.

Лични данни

Потребителско име – валиден e-mail адрес; освен за идентификация на потребителя в arhivBOX той се ползва и като основен адрес за служебна кореспонденция от администратора на системата; един e-mail адрес може да се регистрира еднократно в системата; полето е задължително.

Парола – потребителят сам дефинира паролата си за достъп в arhivBOX и тя не е видима за никого, включително за администратора; минималната дължина на стринга е 5 символа и може да съдържа букви (главни и малки), цифри и символи; включването в паролата на поне един символ, главна буква и число подобряват чувствително нейната надеждност; при регистрация паролата трябва да се въведе два пъти за сигурност; забравена парола се възстановява чрез генериране на нова служебна, която се изпраща на потребителя по e-mail (основен или алтернативен); полето е задължително.

Собствено име и Фамилия – системата не е анонимна, затова двете полета са задължителни; видимостта на имената е в полза и на добрата комуникация.

Телефон – полето не е задължително, но наличието на валиден телефонен номер позволява бърза връзка на администратора с потребителя при критична ситуация или друга необходимост.

Алтернативен e-mail адрес – всички служебни съобщения се изпращат едновременно на двата e-mail адреса – основния (потребителското име) и алтернативния (ако е зададен); полето не е задължително.

Фирмени данни

Име на фирмата – основен идентификатор на лицето получател и доставчик по фактурите; точното изписване ще помогне извличането на информация както от електронни фактури, генерирани във формат PDF, така и от хартиени фактури, дигитайлизирани чрез сканиране; полето е задължително.

ЕИК – полето не е задължително, но коректното му въвеждане улеснява инициализацията на архивирания документ.

ИН по ЗДДС – полето е сходно с ЕИК.

Регистрация по ЗДДС – сумата на данък добавена стойност е един от параметрите, които системата извлича от фактурата и записва в базата данни на архива; това е ненужно за лицата нерегистрирани по ЗДДС; стойността подразбиране е ДА.

Код за валидация

За да бъдат изпратени за регистрация, данните се валидират с цифров код, показан на картинка. Полето е задължително.


ЗЕН Електроникс ООД спазва нормативните изисквания за администриране на лични данни. Въведените в системата данни са защитени и ще бъдат ползвани единствено и само за нуждите на архивБОКС.