Контрол на плащанията по приходни фактури

Удобно проследяване на плащанията от клиенти и към доставчици

Плащане е функция в e-fakturirane.com и arhivBox.com, която позволява да се следят на едно място, лесно и удобно, платените задължения към Доставчици и получените плащания от Клиенти.
Плащането работи както за Приходните така и за Разходните фактури. Като в първия случай се следят платените суми от Клиентите, а във втория платените задължения, които нашата фирма дължи на Доставчиците.

Плащане – приходни фактури

Едно от основните грижи на финансовия отдел е следенето на несъбраните задължения, на клиентите, за продуктите или услугите извършени от фирмата. Функцията позволява да се следят паричните отношения с Клиентите.
В зависимост от начина на плащане, в брой или по банков път, при самото прехвърляне в таблицата Фактури от Приходни фактури, автоматично се попълват колонките Платено и Остатък. При плащане в брой автоматично се попълва сумата в колонка Платено, а в колонка Остатък става стойност 0.

При плащане по банков път сумата отива в Остатък, а Платено остава със стойност 0 лв. След проверка на банковите извлечения, от бутона Плащане може да се въведат преведените суми в Платено и в Остатък да се види сумата която не е преведена все още. Такива плащания, на части, може да се въведат няколко пъти, като всяко запазва информация за дата на която е направено, сумата която е преведена и сумата която остава да се плати.

Справки – Приходни фактури

Справките към Приходни фактури позволяват да се види информация за плащанията по месеци, по клиенти и по фактури. Особено удобна е справката за плащанията по проформа фактурите, тъй като трябва да се издадат фактури оригинал, в законоустановения срок, при постъпило плащане.

Как мога да започна да използвам функцията Плащане?

Функция Плащане в e-fakturirane и arhivBOX е допълнителна и се включва към абонаментния план по желание на потребителя, със съответната добавка към абонаментната такса.
За тази цел можем да ползваме Калкулатор ценообразуване.
Тази форма  позволява, както проверка на цените при различни условия на ползване на ПАСОСС е-Фактуриране, така и надграждане на абонаментният план. В нашия случай добавяме към абонаментният план и функцията Плащане. Нейната цена автоматично се добавя към абонаментния план. След като сме се уверили, че това са услугите които искаме, натискаме Генериране на проформа-фактура за конкретно плащане на избран абонаментен план.

Плащаме по генерираната проформа фактура по един от трите начина: чрез e-Pay.bg, с платежно нареждане, с вносна бележка.
След получаване на плащането от фирмата, получаваме издадената електронна фактура оригинал от ПАСОСС е-Фактуриране  на заявения от нас email и започваме да ползваме допълнителната функция плащане.