Модул Разходни фактури

Разходни фактури – основни функции

Основни функции на модул Разходни фактури са:

Фактури – извежда списък на фактурите в архива, позволява преглед и работа с него: филтриране, търсене, редактиране, следене на плащания;

Архивиране на фактура – въвеждат се в каталога основните данни от фактурата, заедно с файлове с цялостните им изображения (сканирани или получени директно от Доставчика като електронен документ);

Експорт – преглед на списъка и експортиране в Excel и в XML на избрана част от него.

Разходни фактури

Потребителят на модул ‘Разходни фактури’ може да ползва в Раздел Справки функционалност Справки за разходни фактури.

Справки Разходни фактури

В раздела Справки новите Справки за разходни фактури са: Суми по месеци, Суми по контрагенти, Фактури – кратка справка. Отделно Справките могат да се филтрират по Дата на издаване, Потребител, Контрагент. Така генерираните справки могат да се отпечатат или да се Експортират в Excel или в XML.

Spravki_razhodni_faktury

Справките са мощен инструмент за обработка на данни, който улеснява потребителя при подготовка на отчети, анализи, прогнози за дейността.