Приходни Фактури – кратка справка

Фактури – кратка справка представлява опис на приходните фактури, издадени през определения период (от съответния потребител, на съответния клиент). За всяка фактура са описаните нейните основни атрибути: Номер, Тип, Дата на издаване, Клиент, ИН по ЗДДС, Начин на плащане, Данъчна основа, ДДС и Обща сума.

Изберете Справки > Приходни фактури > Фактури – кратка справка. Настройте филтъра: задайте период, ако желаете изберете само един Потребител издател на фактури и/или само един Клиент. За да се включат в справката само неплатените фактури, въведете отметка в съответния чек-бокс. Справката се генерира с натискане на бутона Приложи филтър.

Справка Приходни фактури - Кратка справка

Справката се отпечатва с бутона Печат.

С бутона Експорт в Excel справката се записва във файл формат XLS и може да се обработва като електронна таблица.

Когато нормалният изглед на справката съдържа хоризонтален скрол и това причинява неудобство на потребителя за разглеждането й, то може да за бъде избегнато с бутона Отвори в голям прозорец, който показва справката в нов прозорец с максимални размери, според характеристиките на дисплея. Шрифтът се запазва. Разликата може да е в броя на видимите колони.

В случай, че Фактури-кратка справка не съдържа всички данни за приходните фактури, които са ви нужни, възползвайте се от възможностите на Фактури-подробна справка.