Приходни фактури – подробна справка

Това е най-подробната справка  в архивБОКС и може да се ползва като Дневник на приходните фактури. Тя представлява опис на фактурите, издадени през определения период (от съответния потребител, на съответния клиент). За всяка фактура са описани подробно нейните атрибутиНомер, Тип, Дата на издаване, Клиент, ИН по ЗДДС, Начин на плащане, Данъчна основа, ДДС, Обща сума, Артикул и за него ощеМерна единица, Цена, Отстъпка, Стойност, ДДС, Обща стойност.

Изберете Справки > Приходни фактури > Фактури – подробна справка.

Настройте филтъра: задайте период, ако желаете изберете един Потребител издател на фактури и/или един Клиент.

За да се включат в справката само неплатените фактури, въведете отметка в съответния чек-бокс.

Справката се генерира с натискане на бутона Приложи филтър.

Справката се отпечатва с бутона Печат.

С бутона Експорт в Excel справката се записва във файл формат XLS и може да се обработва като електронна таблица.

Когато нормалният изглед на справката съдържа хоризонтален скрол и това причинява неудобство на потребителя за разглеждането й, то може да за бъде избегнато с бутона Отвори в голям прозорец, който показва справката в нов прозорец с максимални размери, според характеристиките на дисплея. Шрифтът се запазва. Разликата може да е в броя на видимите колони.

По-стегнат вариант, който съдържа само основните атрибути на приходните фактури, е Фактури-кратка справка.