Справки за Приходни фактури за суми

В тези справки се показва разпределението на Сумите по фактурите. Те са обобщаващи справки и в тях се показват приходите като суми. Особено полезна е информацията, която дават справките относно плащанията по фактурите. В генерираните графики в различен цвят се показват дължимия приход и платения.

Справки за Приходни фактури за суми

  • Суми по месеци
  • Суми по клиенти
  • Суми по артикули

Суми по месеци

Справка приходи Суми месеци

От Справки, Приходни фактури избираме Суми по месеци. Настройваме филтъра за периода, избираме Потребител издал фактурата, избираме Клиент. След натискането на бутона Приложи филтър се показва Справката.
В нея е показано разпределението на Сумите от фактурите за определения период разбит по месеци, издадени от съответния потребител на съответния клиент. Справката може да се разпечати или да се експортира в Excel.

 

Grafika-prihodi-sumi-meseci

Графиката към Справката представя визуално промените на Сумите през съответните месеци. При включена опция за показване на платените приходи лесно може да се види разликата между дължими и платени приходи. Сумите по издадените фактури са в синьо, а платените фактури са в жълто. Само от едни поглед може да се прецени каква част от задълженията към фирмата са платени.

От бутона, Свали графиката, тя може да се запише на компютъра и след това да се добавя в доклади и отчети нужни на мениджмънта.

Суми по клиенти

От Приходни фактури избираме Суми по клиенти. Настройваме филтъра за периода, избираме Потребител издал фактурата, избираме Клиент. След натискането на бутона Приложи филтър се показва Справката.

Spravka-prihodi-sumi-klienti

В нея е показано разпределението на Сумите от фактурите за определения период разбит по месеци, издадени от съответния потребител на съответния клиент. Ако не е избран клиент се генерира справка по клиенти. За всяка фирма и месец има колона Общо, в която се обобщават цифрите за съответния Клиент и Месец.

Особено „говоряща” е графиката към тази Справка. Тя е във вид на кръг разделен на сегменти. Първите 10 фирми са показани като различен по големина и цвят сегмент в зависимост от данните в Справката.

Grafika-prihodi-sumi-klienti

Суми по артикули

От Справки, Приходни фактури избираме Суми по артикули. Настройваме филтъра за периода, избираме Потребител издал фактурата, избираме Клиент, избираме продукт или услуга и Група приходи. След натискането на бутона Приложи филтър се показва Справката.

Spravka-prihodi-sumi-artikuli
В нея е показано разпределението на Сумите, от приходните фактури, за определения период, разбит по месеци, издадени от съответния потребител на съответния клиент разпределен по Групи приходи, съответно за Продукти или Услуги или за двете заедно. Ако не е избрана Група приходи се генерира справка по всички приходи. За всеки приход и месец има колона Общо, в която се обобщават цифрите за съответния Група разход и Месец и по Суми и по Количества.

Grafika-prihodi-sumi-artikuli

Справката е във вид на кръг разделен на сегменти. Първите 10 Артикули са показани като различен по големина и цвят сегмент в зависимост от данните в Справката.