Цени

АрхивБОКС е платформа, която обединява Електронно фактуриране и Архивиране. Приложението efakturirane.com може да работи самостоятелно (с отделна регистрация). Приложението Архивиране не работи самостоятелно, а само в общата платформа arhivbox.com, съвместно с Електронно фактуриране. Цената на ползване се формира от абонаментния план на e-fakturirane.com плюс добавка за архивно дисково пространство.

Абонаментен план FREE (безплатен модул ДДС)

Регистрацията в архивБокс, която се нарича Абонаментен план FREE, осигурява безплатно право на ползване на Модул ДДС за потребители, които желаят самостоятелно, лесно, бързо и сами да създадат Дневник на покупките, Дневник на продажбите, Справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация, както и да ги представят в НАП по електронна поща или на цифров носител.

Безплатен модул ДДС, архивБОКС

Безплатен модул ДДС

Включен е в абонаментен план FREE и може да се ползва самостоятелно.

Автономна работа в e-fakturirane.com

Във всички абонаментни планове за ПАСОСС-Електронно фактуриране по подразбиране е включен абонаментен план FREE за ПАСОСС-Архивиране.

Абонаменти за архивиране

За 25 МБ рзервирано дисково пространство за архив на фактури, към абонаментния план за ПАСОСС – еФактуриране се добавя месечна таксата 1,50 лв.

Абонаменти за автоматично разпознаване (OCR)

В абонаментен план FREE е включено автоматично разпознаване (OCR) на 5 броя сканирани фактури.

Разширяването на тази възможност на този етап става по договаряне, според конкретните условия за всеки потребител.