Вие сте ползвател на електронни фактури? Поздравления!

Вие сте ползвател на електронни фактури? Поздравления!

Но наистина ли спасихте дърво или само „прецакахте“ куриера?

Как процедирате с издадените електронни фактури, по които сте доставчик? Ипращате ги на клиентите по мейл, а след това ги разпечатвате на хартия за счетоводителя си и той ги класира в папки, защото така е свикнал? А какво се случва с приетите по мейл електронни фактури, по които сте получател? Пак същото – разпечатвате ги на хартия за счетоводителя и той ги класира в други папки. Навярно разполагате с достатъчно пространство за съхранение на папки с документи, по-голямата част от които едва ли сте поглеждали повторно. И някой служител специално дебне срока на давност, за да унищожи овреме старите фактури и да освободи място за новите папки. Формално нямате повод за притеснение, болшинството хора постъпват по този начин. Време е за нещо ново! Време е наистина за електронни фактури – единен електронен архив на всички фактури – и приходни и разходни, с бърз достъп и удобни справки!