Етикети: Как се прави?

 


 

Ръководство за потребителя

 

Периодични приходни електронни фактури

Автоматично генериране с ПАСОСС-еФактуриране Много често някои сделки (например: наем, абонамент, лизинг) изискват издаване на еднотипни фактури през определен интервал от време, т.е. налагат периодично повтарящо се еднообразно действие фактуриране. Автоматизацията на този процес е реализирана с функцията Периодични фактури, … Има още

Контрол на плащанията по приходни фактури

Удобно проследяване на плащанията от клиенти и към доставчици Плащане е функция в e-fakturirane.com и arhivBox.com, която позволява да се следят на едно място, лесно и удобно, платените задължения към Доставчици и получените плащания от Клиенти. Плащането работи както за … Има още

Могат ли да бъдат добавени нови потребителски бланки на електронни документи?

Системата архивБОКС е базирана върху специализирана програмна среда ACCREDO ARES (виж още) за изграждане на приложения за онлайн работа с електронни документи в Интернет. Тя осигурява подходящи инструменти за създаване на различни бланки и тяхната последваща обработка, според желанието и нуждите … Има още

Чат в сайта

Незабавна писмена онлайн комуникация За нас е удоволствие да предоставим на потребителите на ПАСОСС-Архивиране  възможност за онлайн чат, директно в сайта. Нашият екип е на разположение в рамките на нормалния работния ден за въпроси, допълнителна информация и съвети относно възможностите и работата … Има още

Справки и файлове по ДДС за НАП

Безплатни функции, абонамент FREE След като е приключено въвеждането, ръчно или автоматично (импорт), за съответния месец на всички приходните фактури в секция ДДС > Продажби и на всички разходните фактури в секция ДДС > Покупки, могат да бъдат генерирани справките и файловете по ДДС за подаване в НАП. … Има още

Действия върху избрана приходна фактура

В ежедневните рутинни действия по издаване на приходни фактури могат да бъдат систематизирани няколко групи сходни (близки) операции, чиято частична или пълна автоматизация спестява време и подобрява ефективността на работата. Това са процедури за лесно и бързо създаване на нов електронен документ, … Има още

Автоматично разпознаване (OCR) и архивиране на сканирани фактури

Диалогът за архивиране на сканирани фактури и OCR е достъпен от Главно меню > Разходни фактури > Архивиране на фактури. 1. С бутон Избор на файлове от папката на локалния компютър или друга цифрова памет, където са записани резултатите от сканирането (PDF файловете), … Има още

Ръчно архивиране на сканирани фактури

Диалогът за архивиране на сканирани фактури е достъпен от Главно меню > Разходни фактури > Архивиране на фактури. 1. С бутон Избор на файлове от папката на локалния компютър или друга цифрова памет, където са записани резултатите от сканирането (PDF файловете), се маркират … Има още

Импорт на приходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Приходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля издадените електронни документи от Продажби в  Дневник на продажбите, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя и подобрява ефективността на системата при генериране на … Има още

Импорт на разходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Разходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля архивираните сканирани разходни документи в  Дневник на покупките, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя  и подобрява ефективността на системата при генериране на отчетите по … Има още

Справка Суми по месеци за всички фактури

Справката представя в таблица и графично общите месечни обороти – приходни, разходни и разликата между тях. Всяка приходна или разходна фактура за периода се индексира (отнася към месец) по Дата на Данъчното събитие. Изберете от Главно меню > Справки > Всички … Има още

Проформа фактури – справка

Справката за издадените Проформа фактури дава информация за Номера и Датата на издаване, за Клиента и неговите ИН по ЗДДС и ЕИК, Данъчна основа, ДДС, Обща сума. Изберете Справки > Приходни фактури > Проформа фактури. Настройте филтъра: задайте период, ако желаете изберете един Потребител … Има още

Приходни фактури – подробна справка

Това е най-подробната справка  в архивБОКС и може да се ползва като Дневник на приходните фактури. Тя представлява опис на фактурите, издадени през определения период (от съответния потребител, на съответния клиент). За всяка фактура са описани подробно нейните атрибути: Номер, Тип, Дата на издаване, Клиент, ИН … Има още

Приходни Фактури – кратка справка

Фактури – кратка справка представлява опис на приходните фактури, издадени през определения период (от съответния потребител, на съответния клиент). За всяка фактура са описаните нейните основни атрибути: Номер, Тип, Дата на издаване, Клиент, ИН по ЗДДС, Начин на плащане, Данъчна основа, ДДС и Обща … Има още

Как се попълват Дневници по ДДС?

Дневник на продажбите (приходни фактури) Въвеждат се в системата приходните фактури и други документи, които трябва да бъдат включени в Дневник на продажбите. Процедурата се автоматизира с функцията Импорт (платена функция), като издадените Приходни фактури се записват автоматично в Дневник на продажбите. За ръчно въвеждане … Има още

Плащане

Контрол за постъпили и направени плащания Плащане е функция в arhivBox, която позволява да се следят на едно място, лесно и удобно, платените задължения към Доставчици и получените плащания от Клиенти. В зависимост от начина на плащане, в брой или по банков път, при … Има още

Добавяне на сканирана фактура към архива

Добавяне в дигиталната архивна папка на фактури, получени на хартия Получена разходна фактура в обичаен „хартиен“ вид трябва предварително да бъде сканира и записана във файл формат PDF, за да стане възможно добавянето и в архивБокс. Повече подробности за този процес ще намерите тук. … Има още

Възстановяване на парола

Възстановяване на достъпа до ПАСОСС-Архивиране, при забравена парола.