Месечен архив: октомври 2014

Общо от Весела

При получена фактура в PDFформат, напр. издадена от програма за фактуриране: –                                             – с бутона Избор на файлове от папката на локалния компютър, където са записани фактурите (PDF файловете), се маркират една или повече от тях; –                                             – с бутона … Има още

Публикувано в стандарт |

Архивиране на сканирани фактури

Все още в съвременната счетоводна практика, голяма част от първичните счетоводни документи са в обичаен „хартиен“ вид. За да  се архивират в дигитална папка на архивБокс, най-напред те трябва да бъдат сканирани и запазени като изображение във формат PDF. Изборът на … Има още

Публикувано в foot21 |

OCR

Получена разходна фактура в обичаен „хартиен“ вид трябва предварително да се сканира и записана във файл формат PDF. Изборът на сканираща техника – документен скенер или мултифункционално устройство, трябва да бъде съобразен с по-нататъшната обработка на сканираното изображение. В случай, … Има още

Публикувано в стандарт |

Ръководство за потребителя

Електронни фактури Добавете лесно и бързо в АрхивБокс фактури, издадени от системи за електронно фактуриране във формат PDF. Така ще ви бъдат винаги на разположение за всякакви нужди, без да се налага да ги разпечатвате всичките, а само тези, които … Има още

Публикувано в foot13 |