Месечен архив: декември 2014

Видове разходи и Групи разходи

Разходите са важна част от дейността и фирмата. Но освен за размера им ние трябва да мислим за разпределението му по видове и групи разходи. Сумата по всяка разходна фактура, влязла в архива, има възможност да бъде разпределена на видове … Има още

Публикувано в стандарт |

Справки и файлове по ДДС за НАП

Безплатни функции, абонамент FREE След като е приключено въвеждането, ръчно или автоматично (импорт), за съответния месец на всички приходните фактури в секция ДДС > Продажби и на всички разходните фактури в секция ДДС > Покупки, могат да бъдат генерирани справките и файловете по ДДС за подаване в НАП. … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |

Действия върху избрана приходна фактура

В ежедневните рутинни действия по издаване на приходни фактури могат да бъдат систематизирани няколко групи сходни (близки) операции, чиято частична или пълна автоматизация спестява време и подобрява ефективността на работата. Това са процедури за лесно и бързо създаване на нов електронен документ, … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: |

Автоматично разпознаване (OCR) и архивиране на сканирани фактури

Диалогът за архивиране на сканирани фактури и OCR е достъпен от Главно меню > Разходни фактури > Архивиране на фактури. 1. С бутон Избор на файлове от папката на локалния компютър или друга цифрова памет, където са записани резултатите от сканирането (PDF файловете), … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , , |

Ръчно архивиране на сканирани фактури

Диалогът за архивиране на сканирани фактури е достъпен от Главно меню > Разходни фактури > Архивиране на фактури. 1. С бутон Избор на файлове от папката на локалния компютър или друга цифрова памет, където са записани резултатите от сканирането (PDF файловете), се маркират … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |

Импорт на приходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Приходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля издадените електронни документи от Продажби в  Дневник на продажбите, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя и подобрява ефективността на системата при генериране на … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |

Импорт на разходни фактури в модул ДДС

Импорт на  Разходни фактури е удобна и полезна функция от модул ДДС, която автоматично прехвърля архивираните сканирани разходни документи в  Дневник на покупките, като замества ръчното въвеждане и с това облекчава работата на потребителя  и подобрява ефективността на системата при генериране на отчетите по … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: , |

Работа с интерфейсни елементи. Календар, Лупа

Работата с интерфейсни елементи в уеб базираните ни програми/като тази/ и десктоп базираните /тези, които са инсталирани на компютъра/ се различава. В началото тези малки разлики ни дразнят поради това че сме свикнали по „друг начин“. Но предимствата на уеб … Има още

Публикувано в стандарт |

Справка Суми по месеци за всички фактури

Справката представя в таблица и графично общите месечни обороти – приходни, разходни и разликата между тях. Всяка приходна или разходна фактура за периода се индексира (отнася към месец) по Дата на Данъчното събитие. Изберете от Главно меню > Справки > Всички … Има още

Публикувано в как се прави | Етикети: |

Безплатен модул ДДС?

Интернет базиран безплатен модул за генериране на дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация За потребители, които желаят самостоятелно, лесно и бързо да сами създадат дневници по ДДС, справка-декларация по ЗДДС и VIES декларация, платформата архивБокс предлага безплатен модул ДДС. … Има още

Публикувано в side2, въпроси, новини | Етикети: , |